Student Pictures

5th grade Halloween Dance/Baile de Halloween para 5to Grado

November Assemblies//Asambleas de Noviembre

Youth Empowerment/Espectáculo de Empoderamiento Juvenil

Santa at P.S. 152

December Assemblies/Asambleas de Diciembre

January Assemblies/Asambleas de Enero