Student Pictures

5th grade Halloween Dance/Baile de Halloween para 5to Grado

November Assemblies//Asambleas de Noviembre

Youth Empowerment/Espectáculo de Empoderamiento Juvenil

Santa at P.S. 152

December Assemblies/Asambleas de Diciembre

January Assemblies/Asambleas de Enero

February Assemblies/Asambleas de Febrero

Black History Month

100 Days of school/100 Dias de Escuela

Twin day/Dia de Gemelo

March Assemblies/Asambleas de Marzo

April Assemblies/Asambleas de Abril